Menu

[安国药市]北五味来货量丰,统货降为20-21元

北五味来货量丰,统货降为20-21元,优质品22-23元,今年产新量大,行情短期难以回升。

713核心提示:2011年11月江苏沭阳县绿化苗木最新报价表 产品名称 米径(cm)
高度(cm) 2011年11月江苏沭阳县绿化苗木最新报价表 产品名称 米径(cm)
高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位 价格(元) 备注 更新时间 黄连木 25 – – –
棵 3,000.00 产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 鸡爪槭 – – – 6 棵
500.00 产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 樱花 – – – 5 棵 70.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 法桐 15 – – – 棵 800.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 皂角 25 – – – 棵 3,500.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 木荆 – 200 – 4 棵 30.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 榉树 25 – – – 棵 3,800.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 七叶树 8 – – – 棵 800.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 黄连木 20 – – – 棵 1,800.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 合欢 10 – – – 棵 230.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 榉树 12 – – – 棵 900.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 石楠球 – – 80 – 棵 18.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 樱花 – – – 4 棵 35.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 红枫 – – – 10 棵 1,800.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 国槐 10 – – – 棵 220.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 合欢 5 – – – 棵 35.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 石楠球 – – 50 – 棵 8.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 皂角 20 – – – 棵 2,000.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 杜仲 12 – – – 棵 350.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 鸡爪槭 – – – 5 棵 250.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 红枫 – – – 5 棵 220.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 白蜡 10 – – – 棵 280.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 枫香 10 – – – 棵 280.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 法桐 10 – – – 棵 220.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 银杏 30 – – – 棵 6,000.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 香樟 10 – – – 棵 180.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 白蜡 8 – – – 棵 150.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 三角枫 12 – – – 棵 450.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 木荆 – 150 – 3 棵 15.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 重阳木 10 – – – 棵 220.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 黄连木 15 – – – 棵 900.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 七叶树 5 – – – 棵 200.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 三角枫 8 – – – 棵 130.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 樱花 – – – 3 棵 18.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19 落羽杉 10 – – – 棵 180.00
产地直销,包上车,量大还优! 2011-11-19

标签:, , , , , , ,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图